Feature Top (Full Width)

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Nấm Lim Xanh chữa bệnh Gout

08:28

1.     Nguyên nhân gây ra bnh gout
Hin nay vi cht lượng cuc sng ngày càng phát trin t cùng theo đy là t l s người mc bnh gout tăng lên mà ngun gc sâu xa xut phát t nhiu nguyên nhân. Trong thc tế nhng người bnh mc bnh gout (gut) là do nguyên nhân như nng đ acid uric trong máu tăng quá cao. Acid uric là mt sn phm ph to ra do s thoái giáng ca purin.  Cht purin cũng có trong tt c các loi tht, cá và gia cm. Thông thường thì acid uric b phân hy trong máu và được thi ra ngoài qua thn đ ra nước tiu. Có nhiu nguyên nhân khác nhau t vic sinh hot tng người bnh nên đôi khi cơ th bn to ra quá nhiu acid uric hoc thi acid này ra nước tiu quá ít. Hu qu là  cht acid uric trong máu tăng lên, tích lũy dn dn và lng đng thành nhng tinh th sc nhn hình kim ti các khp hoc các bao quanh khp gây ra triu chng đau đn, viêm sưng khp cho người bnh. Thc tế trong s nhng bnh nhn b gout thì mt s bnh nhân s tiến trin đến viêm khp mn tính, thường có s thay đi màu do lng đng các tinh th dưới da ci là sn urat (tophi). Mt s ít có th b si thn gây ra nhng hu qu cho người bnh.
2.     Tác dng ca nm lim xanh cha bnh gout
Vi đc trưng khí hu ca vùng min núi tiên phước Qung Nam ngun gc Nm lim xanh: Theo các công trinh nghiên cu tên khoa hc ca loi dược tho này là Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., thuc h nm lim. Ngoài ra trong dân gian cũng như các sách quý ca các Giáo sư đ li thì Nm lim xanh còn có nhng tên khác như tiên tho, nm trường th, vn niên nhung. Loi dược tho được gi vi cái tên linh chi Vit là mt dược liu mà con người t thi xa xưa đã biết dùng làm thuc Nm lim (còn gi là Nam Lim Xanh, Vn niên tho) cho thy vi nhng hot cht trong cây nm lim xanh giúp cho người bnh có kh năng cha bnh gout rt tt thông qua cơ chế thanh lc các đc cht ca cơ th, trung hòa Acid uric trong máu giúp cho người bnh b gout ngăn nga din tiến âm thm ca bnh gout, tái t chc li các chc năng ca cơ th  người bnh đ trit tiêu cơ chế gây bnh. Nhng bnh nhân b gout đ phát huy tác dng cha bnh hiu qu ca nm lim xanh phi kiên trì ung nước sc t nm lim xanh có th t khi sau thi gian sáu tháng tùy thuc vào cơ đa cơ th ca tng người hp th khác nhau . Tuy nhiên người bnh cn lưu ý, bên cnh vic ung nm lim cha khi bnh gout thì người có bnh cn tuân th chế đ ăn ung thanh đm trong khong hai năm đ đm bo không b mc li bnh gout.


Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

© 2013 Chăm Con Đúng Cách. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top